Skapa en lyckad köpprocess för era kunder!

Digitala system för att hantera säljstarter

System för försäljning av nyproducerade bostäder som skapar skjuts i försäljningen minskar den administrativa bördan ger underlag för prissättning skapar trygghet för kunderna hjälper dig hitta rätt kunder bara blir bättre med åren är lätta för dig att hantera inte kräver installation finns online

Några av de största använder redan oss!

Ta kontakt!
Systemet anpassas efter ert projekts eller företags grafiska profil med tillhörande logotyper

För att era kunder ska känna igen sig och ni ska kunna kommunicera på ett sätt som följer er kommunikationsprofil…

En digital säljstart sker online och skapar skjuts i försäljningen

På några minuter har alla fått sin kölapp och efter en kvart kan mäklarna börja ringa. Vi kan dessutom hjälpa…

Möjlighet till att enkelt hålla rätt på och vårda dina kunder

När alla delar från våra komponenter samverkar fungerar de som ett enkelt CRM-system som kan följa kunden genom hela sin…

Våra system ger stöd för framtida prissättning av era bostäder.

Vid varje säljstart samlas data via våra system. Efter säljstarten fortsätter vi att samla data via den applikation som mäklarna…

Våra system hjälper er bestämma vilken typ av bostäder ni ska bygga!

För varje säljstart ni anordnar via våra system så samlar ni mer och mer data kring vad era kunder vill…

Vi har genomfört ett 100-tal lyckade digitala säljstarter!

Ta kontakt!

Enkelt och effektivt

Våra system kan hjälpa er med hela processen från intresseanmälan till avslutat köp. Vi tar hand om hela administrationen.

Säkert och tryggt

Med våra system så försvinner inga anmälningar. Kölistor hålls intakta och kunderna uppfattar processen som trygg och rättvis.

Lagenligt

Intresseanmälningar från kunder är personuppgifter. Med våra system blir det lättare att hantera dem på ett korrekt sätt.

Kunskap om kunderna

Genom den data vi hämtar in hjälper vi er få nya insikter om era kunder.

Vill ni ha en säljstart då kunderna kommer till en fysisk plats – vi har system för det också

Våra system kan anpassas för att passa den fysiska säljstarten så att ni slipper sitta med listor på papper. På…

Intresseanmälan och digital säljstart fungerar lika bra i mobilen

Gränssnittet gentemot er kunder fungerar lika bra i mobilen, paddan och på datorn. De fungerar i Internet Explorer, Chrome, Safari…

En digital säljstart är över på några minuter och sedan är det bara att börja sälja!

Bilden är en graf från antalet visade sidor vid en digital säljstart. Man ser tydligt vilken momentan händelse det är.…

Kommunicera enkelt med rätt kunder

Genom vår mailklient kan ni skicka ut mail till de som har lämnat intresseanmälan eller deltagit vid en digital säljstart…

Vi sköter intresseanmälan och hjälper er hålla kunderna varma fram till säljstart

Intresseanmälan är första steget i den digitala processen. Genom en knapp på er hemsida kan kunderna komma till våra formulär…

Systemet är en molntjänst och kräver ingen installation

Systemet är en så kallad molntjänst och ligger tillgänglig online. Ingen installation krävs för att komma igång. All drift och…

Ni kan börja med en prova-på digital säljstart utan att förbinda er till något annat.

Beställ här!

Intresseanmälan

Vi hanterar kundens första kontakt med projektet genom vår applikation för intresseanmälan. Kunderna kommer till vår intresseanmälan via en knapp på er hemsida. Under intresseanmälanstiden kan ni samla data om era kunder via vår mailklient.

Digital Säljstart

Era kunder får ett könummer via en hemsida som öppnar en visst datum en viss tid. Där fyller de i sina personuppgifter och väljer lägenheter. Efteråt får kunderna ett bekräftelsemail med sitt könummer. Säljstarten är över på några minuter och efter en kvart kan mäklarna börja ringa.

Mailklient

Genom ett webbgränssnitt kommunicerar ni enkelt med alla era intressenter utan att behöva använda separat mailprogram. I programmet kan ni bland annat filtrera på könummer eller om de bokat lägenheter.

Prisanlyser

Vi kan analysera ert data så att ni får reda på vart era potentiella köpare bor, hur gamla de är etc. Vi kan ge statistik på vilka lägenheter som populärast. Vi vet vad balkong i söderläge gjorde för priset. Vi kan också ge underlag för hjälp med prissättning.

Våra system är anpassade för att uppfylla kraven i GDPR – hör Reblas VD berätta

På uppdrag av våra kunder samlar vi personuppgifter via våra system. I maj 2018 kommer en ny personuppgiftslag. Vi har…

Fördelar med en digital säljstart – hör Reblas VD berätta

Bokningsapplikation, kölappssystem, digital säljstart. Kärt barn har många namn. Hör Reblas VD berätta om fördelarna med en digital säljstart.

Skapa underlag för prissättning av nyproducerade bostäder – hör Reblas VD berätta

Med den data som vi samlar in från våra administrativa system så kan vi skapa underlag för framtida prissättning. Ju…

Film om hur våra system kan fungera som ett enkelt CRM

En film om hut våra system – Boka Objekt – kan fungera som ett enkelt, helt webbaserat, CRM-system.

Digitala säljstarter och mycket mer – det här innehåller våra system

Vi kallar våra system Boka Objekt och i denna film visas en övergripande summering kring nyckelfunktioner i systemet. Sedan filmen…

Den digitala säljstarten kan köras helt oberoende av vilka andra system ni använder!

Ladda ner material som PDF
Är era intressenter arga över upprepade mailutskick? – då borde ni faktiskt ha panik över GDPR.

Många är domedagsprofetiorna över vad som ska hända när nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. De mesta…

När marknaden sviker så måste bostadsutvecklaren tänka mer som en köpmäklare

Tiden är förbi då bostadsutvecklarna hade fem köpvilliga intressenter per lägenhet. När projekt tidigare sålde slut redan vid säljstarten ligger…

Checklista för att GDPR-säkra era intresseanmälansregister

Den 25:e maj – dagen då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft – kryper närmare. Att hinna se över varje…

Det är företaget Rebla som står bakom denna tjänst!

Till Reblas hemsida!