Digitala säljstarter och mycket mer – det här innehåller våra system

Digitala säljstarter och mycket mer – det här innehåller våra system
Rebla

Vi kallar våra system Boka Objekt och i denna film visas en övergripande summering kring nyckelfunktioner i systemet. Sedan filmen gjordes har det tillkommit ännu fler funktioner. Bland annat ett gränssnitt för mäklare.