Möjlighet till att enkelt hålla rätt på och vårda dina kunder

Möjlighet till att enkelt hålla rätt på och vårda dina kunder
Rebla

När alla delar från våra komponenter samverkar fungerar de som ett enkelt CRM-system som kan följa kunden genom hela sin resa från intresseanmälan till tillträde. Det är enkelt för dig att kommunicera med dina kunder via mailklienten. Där går det också att fråga kunden om vilka preferenser den har. Svaren sker genom enkla knapptryck i mailen. Vi kan hjälpa er att samla data så att ni får en komplett bild av vilka era kunder är och vilken typ av bostad de önskar.